Zásady o Google API pro SendMails

Program Sendmails při používání informací obdržených z Google API a jejich přenosu do jakékoli jiné aplikace bude dodržovat zásady Google API Services User Data Policy, včetně požadavků na omezené použití.

------------------------

Software SendMails use and transfer to any other app of information received from Google APIs will adhere to Google API Services User Data Policy, including the Limited Use requirements.