Tvorba zprávy v HTML


Program SendMails - hromadné zasílání emailů disponuje velmi silným nástrojem pro přípravu rozesílaných zpráv ve formátu HTML.

Tímto nástrojem lze vytvořit jakékoli graficky upravené zprávy.
Základní nástroje editoru zpráv:
- styl písma (včetně subskript, superskript)
- pozadí (barva, obrázek)
- vložení obrázku (ve formátu png, gif, jpg, bmp, ico, emf, wmf)
- tabulka (ohraničení, obrázek na pozadí apod)
- vložený odkaz (web, email)
- odstavce
- odrážky a číslování
atd...

Práce s editorem zpráv je velmi snadná a intuitivní. Dá se říct, že kdo umí pracovat s jakýmkoli textovým editorem (např MS Word), nebude mít s tvorbou zpráv v programu SendMails naprosto žádné problémy.

Text rozesílané zprávy lze samozřejmě také načíst  připravených souboru:
- HTML (graficky uravený text)
- RTF (export např z MS Word)
- TXT (obyčejný text - včetne unicode)

 

Viz také: