Nastavení kódování zpráv (čeština)


Nastavené kódování zasílané zprávy upraví jak kódování hlavičky zprávy (jméno odesilatele, firma, předmět zprávy) tak i vlastní tělo (obsah) zprávy.


Nastavení kódování zprávy: