Double opt-in (dvojité potvrzení přihlášení k odběru)

Double opt-in je speciální technika potvrzení, že např. žadatel o zasílání vašich newsletterů je skutečně ten, kdo na vašem webu vyplnil přihlašovací formulář.


Zjednodušeně to probíhá takto:

  • žadatel o newslettery vyplní na vašem webu žádost o zasílání (vyplní svoji emailovou adresu)
  • na jeho email je mu následně zaslána informační zpráva se žádostí aby potvrdil své přihlášení (ve zprávě se nachází např. tlačítko, na které musí kliknout)
  • po kliknutí na toto tlačítko je potvrzena jeho identita a můžete mu zasílat newslettery

 
Program SendMails vám toto dvojité potvrzení usnadní získat. Pokud budete postupovat dle níže uvedeného návodu je nutné mít zakoupené Doplňkové služby programu.

Postup:

1. Získávání emailových adres (pokud adresy již máte, přeskočte na bod 2.)

- přihlaste se do Doplňkových služeb na webu https://sluzby.hromadnaposta.cz

- v sekci Formulář na web vytvořte webový formulář a umístěte jej na váš web (formuláři nastavte nějaký název kampaně pro lepší identifikaci)

Formulář může vypadat např. takto:

- po nějakém čase (až se k odběru přihlásí nějací uživatelé) proveďte import přihlášených adres do programu (importovat budete adresy dle názvu kampaně zadaného při tvorbě webového formuláře, viz výše)

- při importu adresám nastavte prázdný(nevyplněný) důvod zpracování os.údajů


- přejděte k bodu 3.

 

2. Import adres (pokud adresy již máte)

- proveďte import adres do programu SendMails obvyklým způsobem

- při importu adresám nastavte prázdný(nevyplněný) důvod zpracování os.údajů


 
3. Zaslání žádosti o potvrzení souhlasu

- v programu SendMails v sekci Doplňkové služby nastavte nový název kampaně pro lepší identifikaci potvrzených adres (odlišný od názvu kampaně webového formuláře v bodě 1)

- vytvořte v programu zprávu, která bude příjemce informovat o tom:
   - kde jste jeho adresu získali (např z webového formuláře)
   - k jakému účelu ji použijete (např zasílání newsletterů)
   - jak dlouho (např po dobu 10ti let)

- do zprávy umístěte link pro přihlášení (případně tlačítko s linkem na přihlášení)

- zprávy rozešlete

 

4. Zpracování souhlasu

- za nějaký čas proveďte import dat z Doplňkových služeb (vyberte možnost importu dle názvu kampaně a importujte pouze data z vaší double opt-in kampaně - viz bod 3)

- při importu již nastavte adresám důvod zpracování (například "Souhlas", případně si vytvořte nový důvod zpracování)