Pokud program nefunguje správně a například po jeho startu se zobrazují chyby (většinou začínající textem "NexusDB...") došlo pravděpodobně k porušení databáze programu (vlivem nekorektního ukončení programu, pádu PC apod).

 

Pokud je možné program spustit 

v hlavním nastavení programu zaškrtněte volbu pro opravu databáze při dalším spuštění programu a program restartujte

         

 

Pokud není možné program spustit 

můžete zkusit spustit opravu databáze přes hlavní nabídku Windows

 

Alternativní možnost opravy databáze

opravu lez spustit z příkazové řádky příkazem
SendMails.exe -d
(musíte se nacházet ve složce c:\Program Files (x86)\SendMails)