Při zasílání přes SMTP servery které jsou zdarma (např gmail.com, seznam.cz) se může po odeslání určitého počtu zpráv zobrazit chybové hlášení. Je to způsobeno tím, že na těchto serverch je většinou nastaveno vnitřní omezení zabrazňujíci zneužití serveru pro hromadné zasílání. Omezení mohou být množstevní a nebo časová.

 

ERROR: 550 5.4.5 Daily sending quota exceeded - gsmtp tedy znamená, že byla překročena denní kvota pro zasílání zpráv. Další zasílání je možné po uplynutí ochranné doby (v tomto případě až další den) a nebo je možné nastavit v programu SendMails jiný SMTP server.

 

Další informace:

Typy omezení SMTP serveru

Nastavení SMTP serveru