Přechod z lokální na síťovou verzi je možný. Struktura dat je totiž u obou verzí stejná.

 

Postup přechodu na síťovou verzi:

- stáhněte a nainstalujte datový Server

- data starého lokálního programu naleznete v umístění c:\ProgramData\SendMails\Data

- data přeneste do počítače kde je nainstalován datový server a uložte do složky c:\ProgramData\SendMailsServer\Data

- spuťte datový Server

- na klienstský počítač stáhněte a nainstalujte síťovou verzi programu SendMails (pokud jde o stejný počítač na kterém byl původně lokální program, je nutné jej z PC kompletně odinstalovat)

- datový Server i klientské aplikace zaregistrujte novými registračními kódy (síťovou verzi je nutné zakoupit, registrace lokální verze nefunguje se síťovou verzí)