Nejprve vyberte skupinu kontaktů, do které se budou data importovat

Klikněte na tlačítko "Import z databáze"

 

Následně vyberte možnost Import z CSV souboru

 

 Vyberte soubor pro import

 

Nastavte oddělovací znaky v souboru a také zda jsou názvy sloupců uvedené v prvním řádku

 

Na další obrazovce určete jaká data se mají importovat do kterých sloupců. Vyberte tedy sloupec s emailovými adresami a/nebo mobilnímy čísly. Také můžete přidat další propojení ostatních sloupců (vyberete propojení a kliknete na tlačítko Přidat propojení)

 

Nakonec kliknete na tlačítko Pokračovat a tím spustíte import dat.