Pro možnost importu adres z kontaktů aplikace Gmail je nutné nejprve tato data přimo na Gmailu exportovat do souboru a tento soubor pak vložit do programu sendMails.

Postup exportu dat:

- přihlaste se na svůj Gmail

- v levém menu klikněte na Více a Exportovat

 

- v okně exportu vyberte Exportovat jako Google CSV a klikněte na tlačítko Exportovat

 

- tím jsou kontakty uložené ve vašem PC

 

Import dat do programu SendMails:

- v programu SendMails klikněte na tlačítko importu

 

- v okně Importu vyberte možnost importovat z textového souboru CSV

 

- tlačítkem Procházet najděte exportovaný soubor CSV. Pak klikněte na dolní tlačítko Další

 

- nastavte parametry pro import dle obrázku a klikněte na tlačítko Další

 

- vyberte sloupec, ze kterého budete importovat emailové adresy

 

- klikněte na tlačítko Pokračovat a import adres bude dokončen.