Pokud jsou zprávy zasílané z první záložky - HTML editor - a obsahují obrázky, jsou tyto vložené obrázky zasílané standardně zároveň se zprávou.
Před samotným zasíláním jsou obrázky automaticky vložené do přílohy zprávy aby se mohly u příjemce zobrazit.

Pokud si přejete, je možné například kvůli zmenšení celkové velikosti zprávy zasílat zprávy z první záložky (HTML editor) bez obrázků v příloze.
Před zasíláním budou obrázky uložené do složky kterou určíte a v zasílaném HTML kódu budou odkazy na obrázky nahrazené webovými odkazy.
Obrázky se pak samozřejmě musí ve webovém umístění nacházet.

 

Postup nastavení zasílání s externími obrázky:

- Nejprve v nastavení projektu na záložce Externí obrázky zaškrtněte „Obrázky budou ve zprávě nastavené jako externí“

- Nastavte lokální složku, do které budou před zahájením zasílání automaticky uložené obrázky, které zpráva obsahuje

- Nastavte URL adresu složky, které bude přidaná do HTML kódu zasílané zprávy. Tato adresa pak bude použita v odkazech na obrázky. Adresa musí být kompletní – tzn.musí obsahovat např http://

- Vytvořte zprávu a klikněte na tlačítko „Odeslat emaily“

- Před samotným zasíláním budou obrázky ze zprávy uložené do nastavého lokálního umístění a zobrazí se informační okno:

- Informační okno zobrazuje seznam souborů (obrázků), které je nutné nahrát z lokálního umístění do nastavené webové složky. Pokud tam obrázky nebudou, nebude se zpráva příjemcům správně zobrazovat.

- Po přenesení obrázků klikněte na tlačítko „Zavřít“. Tím bude zasílání pokračovat.

 

Pozn: do nastavené lokální složky se uloží nejen samotné obrázky, ale také kompletní zpráva (soubor index.htm). Pokud na web přenesete také tento soubor, můžete do zasílané zprávy umístit odkaz na zobrazení kompletní zprávy (bývá to text „Pokud se Vám zpráva nezobrazuje správně, klikněte zde...“

Obrázky včetně souboru index.htm se do zadané lokální složky uloží také po kliknutí na „Zobrazit HTML v prohlížeči“ (pod HTML editorem zprávy). Tímto způsobem je možné si zprávu na pro umístění na web připravit.