Pokud se pravidelně stává, že se spojení se SMTP serverem po určitém čase přeruší je pravděpodobné, že je SMTP server vnitřně nastaven aby po určitém čase (či určitém počtu odeslaných zpráv) ukončil spojení. Jde o protispamové opatření ze strany provozovatele SMTP serveru.

Možná řešení:

- pokud je SMTP server omezen např na 100 zpráv na jedno připojení je možné nastavit v programu (v nastaveni SMTP serveru) po kolika zprávách se má spojení restartovat- pokud je SMTP server omezen např na 20 emailů za minutu, je nutné nastavit prodlevy mezi odesílanými emaily- popřípadě zkuste jiný SMTP server (nastavení SMTP serveru)