Emailové adresy do seznamu adres i do Blacklistu je možné importovat i přímo ze vzdálené schránky pomocí protokolu POP3.
Při připojení na schránku GMail.com se ale stahuje pouze část zpráv i když je celkový počet zpráv ve schránce mnohem vyšší. Je to způsobeno tím, že služba GMail pouští zprávy přes protokol POP3 v "dávkách" vždy po několika (např 250ti) zprávách.

Vyřešit tento problém lze například takto:

- nastavte stahování adres přes protokol IMAP (postup zde)

- v programu SendMails v nastavení POP3 připojení nastavit aby se zprávy po stažení do programu ze serveru smazaly

- v nastavení služby GMail v sekci POP3 připojení nejprve samozřejmě zpřístupnit všechny zprávy přes POP3


- dále v nastavení služby GMail určit co dělat se staženými zprávami (např je označit jako přečtené)

- nakonec několikrát stáhnout programem SendMails adresy přes POP3 dokud se nebude schránka na GMail tvářit jako prázdná. Ve skutečnosti však prázdná nebude (viz předchozí bod)