Problem může způsobovat například:

  • chybně nastavený SMTP server. Kontaktujte provozovatele tohoto serveru s žádostí o přesné informace k přihlášení (jméno, heslo, případný způsob zabezpečení komunikace apod.)

 

  • program SendMails je blokován firewallem (program monitorující komunikaci mezi uživatelem a Internetem, snažící se bránit nevyžádaným a nebezpečným pokusům infiltraci či o samovolné navázání spojení, pokus o odeslání dat bez bědomí uživatele apod). Je nutné povolit programu SendMails přístup do internetu.
    Pozn: zkontrolujte zda nemáte v PC nainstalováno více firewallů. V tom případě je nutné povolit přístup ve všech.

 

  • problém s internetovým připojením. Kontaktujte poskytovatele internetu