Pokud pravidelně dochází v průběhu odesílání zpráv k přerušení spojení se SMTP serverem je velmi pravděpodobné, že přímo na SMTP serveru jsou nastavena nějaká omezení. Na Free SMTP serverech (zdarma - např Seznam.cz, Gmail.com) jsou tato omezení spíše pravidlem.
Omezení mohou být následující:

Typ omezení Projev Řešení 
MnožstevníPo určitém počtu odeslaných zpráv
se připojení ukončí 
V programu SendMails lze v nastavení SMTP serveru
určit po kolika odeslaných emailech se má připojení
automaticky restartovat. Viz online nápověda
ČasovéSMTP server umožní odeslat pouze
určitý počet zpráv za daný časový
úsek (např smtp.seznam.cz)
V programu SendMails je možné mezi odesílané
zprávy vložit časovou prodlevu a tím zajistit
kontinuální odesílání. Viz online nápověda