Možnost importu z MS Excel je v programu implementována. Můžete importovat jak adresy, tak např i osloveni. To je pak možné nastavit do odesílané zprávy jako Personifikaci

viz Personifikace zpráv