Seznam příjemců zpráv

Manuál:  Práce s programem >

Seznam příjemců zpráv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V levé části hlavního okna programu SendMails se nachází seznam příjemců.

 

clip0186

 

Po spuštění zasílání je na všechny zaškrtnuté adresy odeslána vámi vytvořená zpráva.

Do seznamu emailových adres lze snadno přidávat nové adresy či upravovat existující.

 

Vytváření skupin adres příjemců

 

Mezi skupinami adres příjemců lze snadno přepínat pomocí rozbalovacího boxem

clip0187

 

Nový seznam můžete vytvořit tlačítkem clip0188. Takto si můžete snadno vytvořit neomezený počet seznamů/skupin adres pro zasílání. Pak vždy stačí pouze vybrat potřebnou skupinu (seznam) a začít odesílat.

Každá změna v kontaktech (přidání adresy, úprava, smazání) se ihned uloží do aktuálně otevřeného seznamu adres.

Celý seznam je možné odstranit tlačítkem clip0189. Odstranění seznamu je nevratné takto smazané adresy již nelze obnovit.

Tlačítkem clip0190 se otevře pomocné menu s dalšími funkcemi pro seznamy adres. Lze například seznam přejmenovat či vytvořit kopii aktuálně otevřeného seznamu.

 

Další možnosti seznamu příjemců

Zaškrtnutí adres lze upravovat buď kliknutím na zaškrtávací políčko clip0191 nebo stiskem mezerníku (adresa se zaškrtne a provede se posun na další řádek). Další možnosti označení adres naleznete v menu pod tlačítkem clip0076 nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na seznam.

Tlačítkem clip0074 je možné zaškrtnout určité adresy dle zadaného filtru.

V seznamu lze také velmi snadno vyhledávat tlačítky clip0077

 

Více sloupců v seznamu příjemců

Informace v seznamu příjemců můžete rozšířit až o 10 sloupců. Mimo základní sloupce (email, celé jméno, stav) je možné použít i doplňkové sloupce (jméno, příjmení, firma, adresa, město, psč, stát, telefon, web, povolání). Hodnoty z těchto sloupců můžete využít například při tvorbě personifikovaných zpráv.

Pokud vám nevyhovují názvy či velikost doplňkových sloupců, je možné je upravit tlačítkem clip0080

 

Export seznamu adres

Pokud potřebujete přenést seznam kontaktů na jiné PC, můžete celý seznam vyexportovat do formátu CSV:

 

clip0194

 

Importovat data je pak možné tlačítkem pro import z databáze clip0195

 

Mazání dat

clip0250 - najde a smaže duplicitní záznamy

clip0251

 - odstranit vybrané záznamy (vybrané = zabarvené)

         clip0253

 - odstranit zaškrtnuté adresy

         clip0254

 - vyprázdnit celý seznam (vymaže celý aktuálně otevřený seznam)

clip0255- hromadné mazání záznamů podle připojeného externího zdroje