Přidávání a editace adres

Manuál:  Práce s programem > Seznam příjemců zpráv > Import adres > Import ze schránky Windows >

Přidávání a editace adres

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro přidávání a úpravy seznamu příjemců je přímo nad seznamem řada funkčních tlačítek.

editace

Tlačítko btn add slouží pro ruční přidávání záznamů. Po stisknutí je otevřeno základní okno pro přidávání/editaci adres

edit frm

Po zapsání adres (popřípadě i jmen) jsou přidávaná data zkontrolována a vložena do seznamu příjemců (pokud je v hlavním nastavení uvedeno, kontroluje se při vkládání duplicita).

 

Další tlačítka import btn slouží pro import adres z různých zdrojů.

 

Dvojklikem na záznam v seznamu je možné vyvolat okno pro změnu všech hodnot vybraného záznamu.

V hlavním nastavení programu lze navíc povolit rychlé úpravy seznamu - to znamená, že po kliknutí na záznam můžete do seznamu příjemců přímo zapisovat a měnit texty.

 

Mazání záznamů ze seznamu příjemců

Pro mazání můžete použít několik možností

del duplicit - nalezení a odstranění duplicitních adres

clip0001 - tlačítko nabízí dvě funkce:

odstranění vybraných záznamů (vybrat více záznamu lze stiskem klávesy Ctrl a šipky, popřípadě kliknutím myši)

odstranění zaškrtnutých záznamů (značka check)

clar - odstranění všech záznamů v seznamu

 

Hromadné úpravy v seznamu příjemců

Tlačítkem edit all se otevře základní okno pro přidávání/editaci adres ve kterém jsou zobrazené všechny adresy ze seznamu příjemců. Tyto adresy lze pak hromadně upravovat.

Pozor, po uložení se smažou veškeré informace z doplňkových sloupců (firma, adresa atd).