Import adres

Manuál:  Práce s programem > Seznam příjemců zpráv >

Import adres

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Adresy (i další data) lze do seznamu příjemců nejen vkládat po jednom ručně, ale i hromadně importovat z různých zdrojů.

Po výběru zdroje importu a případně jeho upřesnění je zobrazeno základní okno pro přidávání/editaci adres

 

clip0082

základní okno pro přidávání/editaci adres

 

Po uložení jsou data zkontrolována a vložena do seznamu příjemců (pokud je v hlavním nastavení uvedeno, kontroluje se při vkládání duplicita).

 

Zdroje importu:

schránka Windows

textový soubor (text obsahující emailové adresy)

databáze (ODBC připojení)

webová adresa

libovolný textový soubor (např CSV tabulka)

adresář poštovního programu

POP3 účet

Doplňkové služby