Import z POP3 účtu

Manuál:  Práce s programem > Seznam příjemců zpráv > Import adres >

Import z POP3 účtu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Emailové adresy je možné v programu SendMails importovat také ze vzdálené emailové schránky (POP3).

Program se automaticky připojí k standardnímu POP3 emailovému účtu a projde všechny emailové zprávy, které se ve schránce nacházejí. Emailové adresy odesílatelů těchto emailových zpráv pak vloží do seznamu adres příjemců programu SendMails.

 

Nejprve je nutné nastavit alespoň jeden emailový POP3 účet.

clip0086

 

V detailním nastavení je nutné zadat adresu účtu a přihlašovací údaje.

Lze také nastavit aby se importovaly adresy pouze z těch emailů, jejichž předmět obsahuje určité slovo či jeho část.

 

clip0087

 

V hlavním nastavení projektu je možné nastavit aby se před každým odesíláním provedl automatický import adres z nastavených POP3 účtů.

 

Vysvětlivky: POP3 - (Post Office Protocol version 3) je internetový protokol, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta