Import z adresáře poštovního klienta

Manuál:  Práce s programem > Seznam příjemců zpráv > Import adres >

Import z adresáře poštovního klienta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Emailové adresy je možné importovat také přímo z adresáře poštovního programu (např. MS Outlook). Stačí aby poštovní program splňoval podmínky pro standardní výměnu dat mezi poštovními aplikacemi. Většina poštovních programů je tomu přizpůsobena (např však z programu Mozilla Thunderbird tento import není možný - snad v některé z novějších verzí).

 

Pro spuštění importu stačí ve výběrovém menu tlačítka vybrat z nainstalovaných poštovních programů. Pak se již otevře přímo adresář programu v němž vyberete adresy pro import.

Pozn: pokud kliknete přímo na tlačítko clip0084 otevře se adresář výchozího poštovního programu. Pokud kliknete na malý trojúhelníček, otevře se seznam všech nainstalovaných poštovních programů)

 

clip0085