Nastavení příjemců zpráv

Manuál:  Práce s programem >

Nastavení příjemců zpráv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Program SendMails může zprávy rozeslat buď každému příjemci zvlášť, nebo vložit příjemce do kopie (případně do skryté kopie)

 

clip0068

 

Každý příjemce zvlášť

pro každého příjemce v seznamu se vytvoří zpráva a ta se odešle na SMTP server.

Výhody:

- lze použít personifikace zpráv

- v hlavičce odeslaného emailu je pouze jeden příjemce což minimalizuje riziko označení zprávy jako SPAM

Nevýhody:

- pomalejší odesílání (každý email se musí "protlačit" do internetu zvlášť)

 

Příjemci v kopii

je vždy vytvořena jedna zpráva pro určitý počet příjemců. Tento počet se nastavuje v sekci nastavení zasílání

 

clip0069

V hlavním nastavení programu je možné určit kdo bude "hlavním příjemcem zprávy" (tato adresa příjemce je pak zobrazena ve zprávě všem příjemcům v kopii)

Při odesílání je nejprve vytvořena zpráva, pak je do kopie (případně do skryté kopie) vložen nastavený počet adresátů a pak je teprve zpráva odeslaná.

Výhody:

- rychlejší odesílání (díky menšímu počtu vytvořených emailů)

Nevýhody:

- nelze použít personifikace zpráv

- větší pravděpodobnost označení zprávy jako SPAM

- pokud je některá adresa v kopii chybná, je celá zpráva ze SMTP serveru vrácena a stav všech dotčených příjemců v seznamu příjemců je nastaven na "chyba".