Hromadné mazání záznamů

Manuál:  Práce s programem > Seznam příjemců zpráv >

Hromadné mazání záznamů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Touto funkcí je možné hromadně smazat záznamy ze seznamu příjemců i ze seznamu zakázaných příjemců.

 

Princip:

- otevřete externí soubor s adresami, které si přejete z databáze programu odstranit

- program projde celý externí soubor a každou emailovou adresu se pokusí najít v databázi programu

- pokud ji najde, smaže ji z databáze programu

 

 

Po kliknutí na tlačítko clip0255se otevře stejné okno jako při importu adres z databáze. Pouze s tím rozdílem, že adresy nebudou do programu importované, ale použijí se pro vyhledání a případné vymazání z databáze programu.

 

clip0257

okno pro výběr zdroje dat, která se budou z databáze programu odstraňovat.