Práce s programem

Manuál:  »Hlavní oddíl«

Práce s programem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Základní práce s programem je velmi jednoduchá.

 

Základní nastavení před odesíláním:

- nejprve je nutné nastavit vlastní identitu - email odesílatele

- dalším krokem je vytvoření seznamu emailových adres příjemců

- vyplnit předmět zprávy

- vytvořit vlastní tělo zprávy

- lze také vložit přílohy k emailu

- zvolit způsob a typ odesílání

- případně nastavit SMTP server

 

... to je v základním nastavení vše a program je připraven k rozesílání zpráv.

 

V tuto chvíli je možné stisknout tlačítko pro uložení projektu clip0037. Projektem se rozumí souhrn všech výše uvedených (a dalších) nastavení souvisejících s právě odesílanou zprávou. K projektu se také uloží i název seznamu adres a název použitého blacklistu. Při dalším otevření programu je tedy pak možné celý projekt znovu otevřít clip0038 a pracovat s ním.

 

Odesílání:

Po stisknutí tlačítka clip0040 je zobrazeno menu, kde je možné vybrat zda si přejete spustit zasílání a nebo odeslat testovací zprávu (následně zadáte testovací emailovou adresu).

 

clip0227

 

Po výběru "Spustit zasílání zpráv" je zobrazeno okno s aktuálním stavem odesílání a po jeho potvrzení již začne samotné zasílání zpráv.

 

Před odesíláním je u všech záznamů v seznamu adres nastaven stav "čeká". V průběhu odesílání je pak každý záznam označen jako "Ok" (pokud odeslání proběhlo úspěšně), nebo "chyba" (pokud se odeslání nepovedlo - např chybná emailová adresa apod.)

 

Po ukončení je celý právě odeslaný projekt uložen do archivu (pokud je tak určeno v hlavním nastavení programu)

 

Rozložení prvků v hlavním okně programu:
 

clip0042

clip0045

clip0044

 

 

Umístění dat programu

veškerá konfigurační data programu, archivy projektů a výpisů zasílání jsou ukládána do složky

Windows XP:

c:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\SendMails

 

Windows Vista, Windows 7:

c:\Program Data\SendMails