Způsob zasílání zpráv

Manuál:  Práce s programem >

Způsob zasílání zpráv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Program SendMails nabízí dva základní způsoby odesílání emailových zpráv:

prostřednictvím SMTP serveru

přes emailového klienta (váš poštovní program  - např MSOutlook)

přes PHP skript umístěný na vašem webu

 

clip0046

 

Základní rozdíl mezi těmito způsoby je, že při přímém zasílání zpráv přes SMTP server nebo PHP skript je program SendMails schopný zajistit správné odeslání formátovaných zpráv (v HTML formátu). Naproti tomu při odesílání zpráv přes emailového klienta je zpráva předána k odeslání přes určité standardní rozhraní. A protože se každý emailový program chová k těmto datům jinak, může se stát, že formátovaný text nakonec skončí např jen jako příloha k emailu a v hlavním těle zprávy vůbec není. U programu Microsoft Office Outlook 2007 navíc musíte odeslání každého emailu potvrdit.

 

Proto je tedy mnohem výhodnější používat v programu SendMails jako základní způsob pro odesílání zpráv "přes SMTP server" nebo "přes PHP skript". Přes emailového klienta spíše jen výjimečně a navíc spíše pro emaily v čistě textové podobě.