Zasílání SMS zpráv

Manuál:  Práce s programem >

Zasílání SMS zpráv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Program SendMails dokáže hromadně zasílat také SMS zprávy.

Stačí se pouze přepnout do režimu SMS

 

clip0148

 

Funkce jsou v tomto režimu obdobné jako při zasílání emailů. Veškeré akce se seznamem emailových adres se ale nyní týkají primárně telefonních čísel.

Program v tomto režimu používá stejný seznam příjemců, jen je upřednostněno tel.číslo před emailovou adresou. Toto se týká např kontroly duplicitních záznamů (funkce kontroluje duplicity tel.čísel a nikoli emailových adres) či prostého přidávání záznamů přes tlačítko clip0032 . Týká se to samozřejmě také funkcí pro import seznamu příjemců.

 
Samotné zasílání je pak realizováno přes aplikaci SMSSender nainstalovanou ve vašem mobilním telefonu. SMS jsou tedy zasílané přímo z mobilního telefonu.

Ceny zaslaných SMS zpráv závisí na Vašem nastaveném tarifu u mobilního operátora.

Nezapomeňte, že ani "neomezený tarif" není tak úplně neomezený (více informací získáte ve smlouvě s vaším operátorem)

 

Postup je tedy následující:

- přepnout program SendMails na režim SMS

- vytvořit seznam mobilních tel.čísel

- vytvořit zprávu

- připojit k mobilní aplikaci

clip0149

- spustit zasílání

clip0150