Připojení k mobilní aplikaci

Manuál:  Práce s programem > Zasílání SMS zpráv >

Připojení k mobilní aplikaci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pro spuštění zasílání je nejprve nutné připojit mobilní aplikaci k programu SendMails. Pak program SendMails posílá zprávy do aplikace SMSSender a ta přes mobilní telefon pošle SMS příjemci.

 

Nejprve je nutné spustit v mobilním telefonu aplikaci SMSSender

Pak klikněte na tlačítko "Připojit k aplikaci SMSSender"

 

clip0149

 

Pokud se připojení podaří je možné spustit zasílání.

Pokud připojení selže, ověřte zda je aplikace v mobilním telefonu spuštěná a zda je telefon připojen ke stejné lokální síti ve které se nachází PC s programem SendMails.

Pokud ano, je možné, že aplikace pouze nebyla nalezena. Zkuste zadat IP adresu mobilu ručně

clip0151