Mobilní aplikace

Manuál:  Práce s programem > Zasílání SMS zpráv >

Mobilní aplikace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

K samotnému zasílání dochází v mobilní aplikaci SMSSender. Jde o jednoúčelovou aplikaci určenou pouze pro zasílání SMS z programu SendMails. SMS zprávy se zasílají z vašeho mobilního telefonu takže jako odesílatel zprávy je uvedeno vaše telefonní číslo.

Aplikaci naleznete na Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hromandaposta.SMSSender

 

Po instalaci a spuštění aplikace v chytrém telefonu se zobrazí hlavní okno

clip0035

 

V programu je možné nastavit IP adresu telefonu (pokud ji program sám nedokáže detekovat)

Program ukládá informace o zasílání do složky na SD kartě. Složka je zobrazena v hlavním okně aplikace.