HTML Editor

Manuál:  Práce s programem > Tvorba zpráv >

HTML Editor

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Formátované, grafiky upravené zprávy je možné v programu SendMails snadno vytvářet pomocí integrovaného editoru. Ovládání je jednoduché a velmi podobné textovým editorům - například MSWord.

 

clip0095

Editor na této záložce lze použít pro tvorbu zcela nové emailové zprávy. Naopak se příliš nehodí pro načítání a úpravu rozsáhlejších HTML zpráv obsahujících složité CSS styly či responzivní zprávy.

 

Funkce editoru zprávy zobrazíte kliknutím na tlačítko clip0096

 

Popis jednotlivých funkcí editoru

clip0097 vytvoření nové zprávy, import zprávy, uložení zprávy pro pozdější využití

Jaké soubory je možné importovat:

Soubory SendMails (RVF) - zprávy uložené programem SendMails

HTML soubory (HTML, HTM) - soubory obsahující jednoduchý HTML kód

Soubory MSWord (RTF) - formát do něhož lze uložit dokumenty programu MSWord

Emailové zprávy (EML) - zprávy uložené poštovním programem

Textové soubory (TXT)

 

clip0098 náhled před tiskem a tisk zprávy

clip0164 vyhledávání a nahrazení textu

clip0100 schránka Windows (vyjmout, kopírovat, vložit)

clip0101 krok zpět, dále

clip0102 vložení obrázku do textu (podporované jsou formáty jpg, jpeg, png, bmp, wmf, gif, ico, emf)

clip0103 vložení tabulky (je nutné určit počet řádků a sloupců)

clip0104 vloží odkaz (jako cíl lze zvolit webovou adresu nebo emailovou adresu)

clip0105 vloží odkaz na váš facebook.com

clip0106 vloží vodorovnou čáru

clip0107 změna pozadí zprávy. Je možné vyplnit pozadí barvou nebo vložit obrázek (umístění na střed, dlaždice, ukotvit - při vertikálním posunu zprávy zůstává obrázek stále na místě)

clip0108 propojení s daty v seznamu příjemců - personalizované emaily

clip0111 změna stylu a velikosti písma

clip0110 nastavení barvy písma a barvy pozadí písma

clip0112 zarovnání vlevo, na střed, vpravo

clip0113 vytvoření odrážek - seznamu

clip0114 posun textu vlevo, vpravo

clip0115 barva odstavce

clip0116 otevře možnost úpravy zprávy přes celou obrazovku (ukončení režimu celé obrazovky klávesou Escape)

 

Úpravy vlastností tabulky

- tyto funkce jsou přístupné pouze nacházíte-li se uvnitř vytvořené tabulky

clip0117 orámování vybrané buňky/buněk

clip0118 vloží sloupec nebo řádek vedle aktuální buňky

clip0119 odstraní vybraný řádek, sloupec či celou tabulky

clip0120 sloučení a rozdělení buněk tabulky

clip0121 nastavení tabulky. Vlastnosti se dělí na

vlastnosti tabulky (nastavení šířky, barvy na pozadí, šířky okrajů apod.)

vlastnosti řádku (nastavení svislého zarovnání)

vlastnosti buňky (nastavení upřednostňovaných rozměrů, barvy výplně, svislého zarovnání, ohraničení)
 

Sledování zpráv

clip0122 více informací o sledování zpráv

 

Doplňkové služby

clip0123 vloží link na automatické odhlašování přes doplňkové služby

clip0124vloží sledovací link (počítadlo) přes doplňkové služby

 

Další funkce

clip0125 - otevře správce šablon programu

 

Tlačítkem clip0127 v dolní části editoru si můžete zprávu prohlédnout v internetovém prohlížeči.