Tvorba zpráv

Manuál:  Práce s programem >

Tvorba zpráv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Odesílané zprávy je možné vytvářet několika způsoby.

 

clip0173

 

Formátované zprávy:

záložka HTML Editor

Možnosti:

tento editor se hodí zejména při tvorbě zcela nové zprávy z prázdného listu

import jednodušších HTML šablon

změna písma

obrázky v textu

hypertextové odkazy v textu

barva či obrázek na pozadí zprávy

vložení tabulky

 

záložka HTML Builder

Možnosti:

tento editor se hodí zejména pro úpravy již připravené zprávy či šablony ve formátu HTML či EML

možnost úprav responzivních zpráv (připravených i pro zobrazení na mobilním zařízení)

možnost načtení HTML šablon obsahující složité CSS styly apod.

úpravy stylu písma

obrázky v textu

hypertextové odkazy v textu

 

Ruční zápis HTML kódu

záložka HTML kód

Snadné vložení obsahu z připraveného HTML souboru. HTML kód může obsahovat vlastnosti, které na první záložce nelze v editoru zpráv vytvořit. Např externí obrázky, složité CSS styly apod.

 

Zápis jednoduchého textu

záložka Prostý text

Editor pro zápis textu bez jakéhokoli formátování. Takto vytvořené zprávy se hodí pro rychlé a jednoduché oslovení příjemců. Navíc je při odesílání zpráv v prostém textu velmi sníženo riziko označení zprávy jako SPAM.

 

Kombinovaná zpráva - HTML + Prostý text

Pokud je zvolen tento typ zasílaných zpráv, je ve spodní části programu zobrazen jednoduchý editor pro zápis prostého textu.