Doplňkové služby SendMails

Manuál:  Práce s programem >

Doplňkové služby SendMails

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Doplňkové služby programu obsahují funkce a nástroje které pomohou s dalším zpracováním odeslaných zpráv. Služby jsou dostupné od verze 4.00

 

Hlavní informace a data z těchto služeb jsou umístěna na webu sluzby.hromadnaposta.cz

 

Jak to funguje:

Program SendMails do odesílaných zpráv vkládá speciální kód, který následně po aktivaci příjemcem (kliknutí na odkaz, zobrazení zprávy) zaznamená tuto činnost v centrální databázi na webu sluzby.hromadnaposta.cz . Po přihlášení na tento web je možné data přehledně sledovat či data importovat do programu  (např v případě automatického přihlašování a odhlašování)

 

 

Přihlášení k doplňkovým službám v programu:

 

Pro využívání doplňkových služeb je vždy nejprve nutné přihlásit se v programu SendMails k těmto službám.

Tlačítka pro přihlášení a nastavení se nachází na záložce "Doplňkové služby"

 

clip0141

 

Zde se nachází jak tlačítka pro přihlášení, tak například i informační okno se stavem přihlášení a datem vypršení aktivace.

 

Stav přihlášení je možné snadno zjistit také v dolní liště programu

clip0142

 

Přihlašovací jméno a heslo je automaticky vytvořeno po zakoupení komerční verze programu SendMails.

 

Po vypršení aktivace je i nadále možné se ke službám přihlašovat (jak v programu, tak i na webu) ale není možné získaná data ze zasílání jakkoli využít.

Pro možnost dalšího využití je nutné zakoupit prodloužení aktivace. Objednávku je možné vytvořit na sluzby.hromadnaposta.cz

 

 

Název kampaně

 

Na záložce "Doplňkové služby" je možné zadat název kampaně právě probíhajícího zasílání zpráv. Toto nastavení není povinné, ale následně umožňuje zobrazení statistik zasílání. Používá se pouze pro následné roztřídění informací od koncových příjemců zpráv. Více informací naleznete v detailním popisu konkrétní služby.

 

 

Vlastní PHP skript pro doplňkové služby

 

Pro snížení spamového hodnocení zpráv je doporučeno nastavit vlastní PHP skript pro doplňkové služby (umístěný na vašem webu). Takto zasílané zprávy jsou pro spamové filtry více důvěryhodné a nejsou znevýhodněné.

Nastavení vlastního PHP skriptu pro doplňkové služby

 

 

Ikonky funkcí doplňkových služeb v programu:

clip0182

 

Detailní popis funkcí a nastavení služeb:

Nastavení chování služeb

Zobrazení statistik

Automatické přihlašování k odběru

Automatické odhlašování

Sledování zpráv