Automatické přihlašování k odběru

Manuál:  Práce s programem > Doplňkové služby SendMails >

Automatické přihlašování k odběru

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Automatické přihlašování k odběru je doplňková funkce programu SendMails, kterou je možné do každé odeslané zprávy automaticky vložit odkaz na přihlášení odběru zpráv.

 

Jak to funguje:

 

Nejprve je nutné přihlásit se v programu SendMails k doplňkovým službám.

 

Do zprávy je možné přes tlačítko "Vložit link pro přihlášení zasílání zpráv" clip0174 přidat speciální link. Text linku můžete libovolně změnit:

 

clip0177clip0178

 

Cílový odkaz pak vede na web sluzby.hromadnaposta.cz (případně jeho alias) a obsahuje potřebné informace k přihlášení (identifikaci odesílatele, přihlašovaná adresa, případně název kampaně).

Odkaz může vypadat např následovně:

http://sluzby.hromadnaposta.cz/service.php?prihlaseni&id=21&eid=951sh1p921f1x&email=marek.test@seznam.cz&kampan=testkampan

 

Po kliknutí na tento přihlašovací odkaz se příjemci otevře webový prohlížeč a zobrazí následující informace:

 

clip0179

 

Tím je adresa vložena do databáze adres pro přihlášení. Seznamy těchto adres je možné zobrazit po přihlášení na webu sluzby.hromadnaposta.cz

 

clip0180

 

Nyní je nutné importovat tyto adresy do Seznam příjemců zpráv v programu SendMails.

 

 

Import přihlášených adres do programu SendMails

Na záložce "Seznam příjemců" je možné importovat adresy kliknutím na tlačítko "Přidat adresy přes doplňkové služby" clip0022

Je možné vybrat zda importovat všechny adresy nebo vybrat adresy pouze z určité kampaně.

Po importu jsou adresy na webu sluzby.hromadnaposta.cz označené jako "přenesené":

 

clip0181

Jednou přenesené adresy již nejsou při dalším spuštění importované. Přenesené adresy je možné znovu nastavit na přenos tlačítkem "Nastavit záznamy pro přenos" ve webovém rozhraní.

 

Pozn: Pokud program při importu přihlášených adres narazí na email, který existuje v Blacklistu programu (zakázaní příjemci) je zobrazen dotaz, zda má být email z Blacklistu odstraněn.