Automatické odhlašování

Manuál:  Práce s programem > Doplňkové služby SendMails >

Automatické odhlašování

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Automatické odhlašování je doplňková funkce programu SendMails, kterou je možné do každé odeslané zprávy automaticky vložit odkaz na odhlášení odběru zpráv.

Pozn: odhlašování funguje zcela analogicky jako "automatické přihlašování". Jen jsou získané adresy ve finále uložené do seznamu zakázaných příjemců.

 

Jak to funguje:

 

Nejprve je nutné přihlásit se v programu SendMails k doplňkovým službám.

 

Do zprávy je možné přes tlačítko "Vložit link pro odhlášení" clip0146 přidat speciální link. Text linku můžete libovolně změnit:

 

clip0017clip0018

Cílový odkaz pak vede na web sluzby.hromadnaposta.cz a obsahuje potřebné informace k odhlášení (identifikaci odesílatele, odhlašovaná adresa, případně název kampaně).

Odkaz může vypadat např následovně:

http://sluzby.hromadnaposta.cz/service.php?odhlaseni&id=21&eid=951sh1p921f1x&email=marek.test@seznam.cz&kampan=testkampan

 

Po kliknutí na tento odhlašovací odkaz se příjemci otevře webový prohlížeč a zobrazí následující informace:

clip0020

 

Tím je adresa vložena do databáze adres pro odhlášení. Seznamy těchto adres je možné zobrazit po přihlášení na sluzby.hromadnaposta.cz

 

clip0183

 

Nyní je nutné importovat tyto adresy do seznamu zakázaných adres v programu SendMails.

 

Import je možný dvěma způsoby:

 

1. Ruční import adres do programu SendMails:

Po přepnutí na záložku "Zakázaní příjemci" je možné importovat adresy kliknutím na tlačítko "Přidat adresy přes doplňkové služby" clip0022

Je možné vybrat zda importovat všechny adresy nebo vybrat adresy pouze z určité kampaně.

Po importu jsou adresy na webu sluzby.hromadnaposta.cz označené jako "přenesené":

 

clip0184

 

Pozn: přenesené adresy již nejsou při dalším spuštění importované. Přenesené adresy je možné znovu nastavit na přenos tlačítkem "Nastavit záznamy pro přenos" ve webovém rozhraní.

 

 

2. Automatický import adres do programu SendMails:

 

V programu SendMails je možné nastavit aby byl před každým rozesíláním automaticky spuštěn import odhlášených adres do blacklistu.

Nastavení chování programu je možné upravit "globálně" (pro všechny odesílané projekty) přes tlačítko "Nastavení služeb"

clip0144

Pro každý projekt je však možné vytvořit i vlastní pravidla automatického přenosu v nastavení projektu

 

Po nastavení se před každým odesíláním program nejprve pokusí připojit k doplňkovým službám. Po úspěšném připojení dojde k automatickému importu adres.