Nastavení projektu

Manuál:  Nastavení >

Nastavení projektu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0154

Hlavní nastavení týkající se aktuálně otevřeného projektu

 

Základní nastavení

 

Akce před začátkem odesílání

 

Automaticky načíst adresy z POP3 účtů

před každým začátkem odesílání bude provedeno připojení k POP3 emailové schránce a bude proveden import nových emailových adres.

 

Automaticky načíst adresy do BLACKLISTU z POP3 účtů

to stejné co výše s tím rozdílem, že se adresy přidávají do seznamu zakázaných adres

 

Automaticky načíst adresy do BLACKLISTU přes doplňkové služby SendMails

nastavení načítání adres z doplňkových služeb

 

Akce po dokončení zasílání

 

Po ukončení uložit log do souboru

pokud je tato volba aktivní, bude po každém odesílání uložen kompletní výpis zasílání uložen do textového souboru. V názvu bude uložen datum a čas vytvoření.

 

Historie odesílání

Minimální prodleva před zasláním zprávy na stejnou adresu:

Při zasílání bude vyhledán v historii odesílání datum posledního zaslání zprávy na aktuální adresu příjemce. Pokud bude datum mladší než nastavená hodnota, nebude na tuto adresu zpráva zaslaná. Adresa bude přeskočena a do jejího stavu bude zapsán text "skip".

Pokud je nastaveno "použít globální nastavení", převezme se hodnota z hlavního nastavení programu.

 

 

Základní nastavení

 

Tvorba zpráv

 

Automatické vkládání odkazu pro odhlášení do hlavičky zprávy

Pokud jste přihlášeni k Doplňkovým službám programu, bude program automaticky vkládat speciální link do hlavičky emailu

 

Hlavička zprávy

Zde je možné libovolně přidávat parametry hlavičky emailu (pro zkušené uživatele)

 

Podepisování zpráv

 

Zprávy je možné podepisovat speciální signaturou DKIM (vyžadované např servery seznam.cz a gmail.com). Více o informací o podepisování naleznete na webu www.hromadnaposta.cz v sekci "Podepisování DKIM"

 

 

Externí obrázky

 

Obrázky obsažené ve zprávě mohou jsou zasílané společně se zprávou (v příloze). Pokud si přejete aby zpráva obsahovala obrázky uložené na webu (externí) pak zaškrtněte tuto volbu.

Obrázky budou před zasíláním automaticky uložené do nastaveného lokálního umístění a odtud je zkopírujte na váš web.

Obě umístění (lokální i webové) je nutné zadat do okna nastavení.