GDPR nástroje

Manuál:  Práce s programem >

GDPR nástroje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

 

V programu SendMails je možné v hlavním nastavení programu na záložce GDPR zapnout speciální funkce, které usnadní plnění tohoto evropského nařízení.

 

Po zapnutí těchto funkcí budou v programu zobrazené další sloupce v seznamech příjemců, které umožní ke každému záznamu zadat

- důvod zpracování

- datum přihlášení (datum, kdy byl záznamu nastaven/změněn důvod zpracování)

- datum ukončení (datum do kdy můžete konkrétní osobní údaje zpracovávat).

 

Hodnoty do těchto sloupců se vyplňují při každém přidávání adres příjemců nebo při jejich úpravě.

 

clip0202

 

Poznámka: chování programu při přidávání adres je možné upravit v hlavním nastavení programu na záložce GDPR. Tam je možné zapnout/vypnout aby se důvod zpracování přepisoval novým pokud bude do seznamu přidávána stejná emailová adresa.

 

 

Také je možné podle těchto nastavených hodnot provádět různé výběry v seznamu příjemců. Je možné nechat si zaškrtnout např. adresy bez určeného důvodu zpracování, případně s konkrétním typem důvodu nebo adresy s prošlým datem zpracování. Volby zaškrtnutí naleznete u tlačítka clip0199.

 

 

Nastavení GDPR (hlavní nastavení programu)

 

clip0201

 

v hlavním nastavení programu je možné:

- zapnout/vypnout GDPR funkce

- zobrazit nastavení důvodů zpracování

- zapnout možnost automatického přepisu důvodu. Tato volba je vhodná např pro použití "double opt-in" potvrzení souhlasu se zpracováním os.údajů.

 

 

GDPR nástroje

 

Přes tlačítko clip0210 je možné zobrazit další funkce:

 

Nastavit všem zaškrtnutým záznamům důvod zpracování. Tato funkce umožní hromadné nastavování důvodu zpracování os.údajů.

Nastavit seznam důvodů zpracování os.údajů. Tato funkce umožní přidávat, upravovat či odstraňovat jednotlivé důvody zpracování

GDPR nástroje pro prohledávání