Důvod zpracování osobních údajů

Manuál:  Práce s programem > GDPR nástroje >

Důvod zpracování osobních údajů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ke každému záznamu v adresáři kontaktů je možné tento důvod zpracovaní nastavit.

 

Co je důvod zpracování os.údajů?

Jde vlastně o určení, z jakého důvodu konkrétní osobní údaj (např. emailovou adresu) uchováváte. Důvody mohou být například zákonná povinnost (vedení účetnictví), plnění smlouvy (zaslání objednaného zboží na adresu či email), oprávněný zájem apod a nebo máte od subjektu údajů přímo udělen souhlas ke zpracování.

 

Tip: Seznam důvodů zpracování si můžete libovolně upravovat například pro lepší přehlednost apod. Můžete si například přidat důvod "Udělený souhlas při akci na hokeji" aby bylo hned jasné o jaké záznamy v tomto případě jde.

 

Důvod zpracování může být například:

Plnění smlouvy - tento důvod vám vznikne například když zákazník objedná na vašem e-shopu zboží. Abyste mu mohli zboží zaslat a vystavit fakturu potřebujete jeho osobní údaje.

Oprávněný zájem - vzniká například pokud je subjekt údajů zákazníkem správce nebo mu naopak poskytuje služby. Z tohoto důvodu tedy můžete bez dalšího souhlasu zasílat newslettery svým zákazníkům. Nemusíte je tedy žádat o nějaký další souhlas a hromadné emaily se samozřejmě musí alespoň rámcově týkat zakoupeného zboží a musí splňovat náležitosti hromadné pošty (možnost odhlášení apod).

Udělený souhlas - vzniká pokud vám subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním údajů.

 

Nevyplněný důvod - adresy s nevyplněným důvodem zpracování mohou být např. ty, které čekají na potvrzení ze strany příjemce (tzv. double opt-in)

 

V programu SendMails můžete ke každému důvodu přidat také dobu jeho platnosti. Pokud pak konkrétní důvod přiřadíte kontaktu, automaticky se dopočítá doba platnosti

 

Nastavení důvodů zpracování v programu SendMails

 

clip0211

 

 

Hromadné emaily byste tedy měli zasílat pouze na adresy, k nimž máte přiřazen nějaký důvod zpracování os.údajů.