Sledování zpráv

Manuál:  Práce s programem > Doplňkové služby SendMails >

Sledování zpráv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sledování zpráv je doplňková funkce programu SendMails, kterou je možné do každé odeslané zprávy automaticky vložit počítadlo otevření emailu. Takto získaná data jsou uložena na webu služeb (http://sluzby.hromadnaposta.cz) a po přihlášení je možné jejich přehledné zobrazení.

 

Jak to funguje:

 

Nejprve je nutné přihlásit se v programu SendMails k doplňkovým službám.

 

Do zprávy je možné přes tlačítko "Vložit funkci pro sledování" clip0145 přidat počítadlo. Počítadlo je ve výsledném HTML kódu zprávy interpretováno jako miniaturní obrázek (bílý bod 1 x 1px) jehož obsah je stahován z webu.

Vložený kód do zprávy může vypadat například takto:

<img src="http://sluzby.hromadnaposta.cz/service.php?img&id=9&eid=951sh1p921q&kampan=test-kampan&email=marek.test@seznam.cz" width="1" height="1" alt="">

 

Po zobrazení zprávy je emailovým programem příjemce zobrazen tento speciální obrázek z výše uvedené adresy. Tím je toto zobrazení zaznamenáno na webu doplňkových služeb (včetně času zobrazení, emailové adresy příjemce a případného názvu kampaně).

 

Po přihlášení do webové administrace služeb je možné tato data prohlížet:

clip0025

 

Důležité upozornění:

Některé emailové programy a služby (prohlížení zpráv ve webovém prohlížeči) mají z bezpečnostních důvodů vypnuto stahování či zobrazování jakéhokoli obsahu zprávy z internetu. Tzn, že v takovém případě se speciální obrázek (počítadlo) nepokusí z webu vůbec stáhnout a otevření zprávy tím pádem nebude zaznamenáno do databáze. S tímto stavem je tedy třeba při vyhodnocování výsledků počítat.