Plánovač odesílání

Manuál:  Práce s programem >

Plánovač odesílání

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zajímavou funkcí programu SendMails je možnost rozesílání v určitou dobu pomocí plánovače odesílání. Plánovač je přístupný přes tlačítko clip0139 v horní liště programu.

 

clip0140

 

Tlačítkem "Nová úloha" je možné vložit do seznamu naplánovaných akcí nový záznam. Ten sestává z přesného určení umístění projektu program SendMails a z času plánovaného spuštění. Po přidání nové úlohy je možné pokračovat v přidávání dalších úloh, nebo spuštěním - tlačítko "Spustit plán".

Po spuštění plánu je možné program minimalizovat kliknutím na odkaz v dolní části okna. Program je nyní v režimu čekání na první naplánovanou úlohu. Jakmile nastane čas odeslání úlohy, je automaticky načten nastavený projekt a zahájeno odesílání. Po odesílání se program znovu přepne do režimu čekání.

 

V dolní části se zobrazují informace o aktivitách plánovače.

 

Plánovač je možné kdykoli zastavit a zavřít.