Nastavení uživatelů

Manuál:  Nastavení >

Nastavení uživatelů

Previous pageReturn to chapter overview

Program SendMails umožňuje nastavit seznam uživatelů, kteří se mohou do programu přihlásit. Okno pro nastavení uživatelů otevřete tlačítkem na záložce Nastavení.

clip0161

 

Jednotlivým uživatelům programu je možné nastavit přihlašovací heslo.

Pozn: pokud zaškrtávacím boxem zapnete zobrazování přihlašovacího formuláře při spuštění programu je doporučeno nastavit heslo pro uživatele "admin". Jedině ten má možnost upravovat seznam uživatelů.

 

Každému uživateli lze nastavit práva na různé akce v programu (zasílání, editace, tisk, nastavení apod)

 
Možnosti nastavení oprávnění:

clip0162