Zobrazení stavu odesílání

Manuál:  Práce s programem >

Zobrazení stavu odesílání

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Při odesílání je zobrazeno okno informující o průběhu zasílání. Kromě základního nastavení odesílání je možné sledovat počet odeslaných/neodeslaných zpráv, počet vyřazených adres (blacklist), celkovou velikost odeslaných dat a celkový čas. Tlačítkem STOP lze navíc snadno celý proces odesílání zastavit.

 

clip0135

 

Detailní výpis o zasílání získáte v dolní části okna. Pokud je zasílání realizováno přes SMTP, výpis obsahuje kompletní komunikaci se SMTP server od přihlášení až po ukončení. Pokud se tedy v průběhu odesílání vyskytne nějaká chyba, je možné v tomto výpisu zjistit důvod. Celý výpis je možné zvětšit dvojklikem na text či kliknutím na clip0136. Takto zvětšený výpis lze navíc snadno uložit či odeslat emailem.

 

clip0137

V hlavním nastavení projektu je možné určit zda se má po ukončení zasílání celý výpis uložit (např pro pozdější analýzu).