Speciální pole

Manuál:  Práce s programem > Tvorba zpráv >

Speciální pole

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tlačítkem clip0001 je možné vložit do zprávy speciální značku, která bude před vlastním zasíláním nahrazena konkrétní hodnotou (např hodnotou z databáze příjemců)

 

Text zprávy tedy může vypadat např. takto:

 

clip0004

V tomto případě bude speciální značka nahrazena celým jménem z databáze příjemců.

 

Speciální značky lze samozřejmě do zprávy vložit i ručně.

 

Hodnoty z databáze:

#email#

#fullname#

#mobil#

#jmeno#

#prijmeni#

#firma#

#adresa#

#mesto#

#psc#

#telefon#

#web#

#osloveni#

 

Pozor: přejmenováním sloupců databáze se značky samozřejmě mění a je pak nutné již zapsané značky ve zprávě adekvátně upravit.

 

Další značky:

 

Systémové údaje:

$date$ ... dnešní datum

 

Údaje o odesílateli:

$EmailSender$ ... email odesílatele

$NameSender$ ... jméno odesílatele

$FirmSender$ ... firma odesílatele

 

Doplňkové služby:

$camp$ ... název kampaně z Doplňkových služeb programu

 

Další možnosti:

- Náhodný výběr ze zadaných slov. Do zprávy je přidána značka ve tvaru (%textA|textB|textC%) . V tomto případě bude hodnota náhodně vybrána z hodnot textA, textB nebo textC

- Náhodný text. Automatické generování textu

- Náhodný text ze seznamu. Náhodný výběr textů ze seznamu (propracovanější funkce než výše uvedená "Náhodný výběr ze zadaných slov")