Nastavení zasílání

Manuál:  Práce s programem >

Nastavení zasílání

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V sekci "nastavení zasílání" je možné mimo nastavení počtu příjemců v kopii nastavit také prodlevu mezi odesíláním jednotlivých zpráv.

Po nastavení této hodnoty na vyšší hodnotu než je nula dojde mezi každými jednotlivými odeslanými emaily k prodlevě v nastavené délce.

Tato funkce je užitečná pokud má např váš SMTP server nastavené omezení na určitý počet odeslaných zpráv za nějaký časový úsek (např 20 emailů za minutu - pak je dobré nastavit prodlevu minimálně 3sec)

 

 

clip0067

Toto nastavení je funkční pouze při způsobu zasílání přes SMTP server a PHP skript.

 

Info: je možné zadat i nepravidelnou prodlevu (např 4,6,7,10-15,1.2,5.5-10.2 apod...)