Náhodný text

Manuál:  Práce s programem > Tvorba zpráv > Speciální pole >

Náhodný text

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato funkce přidá do zprávy náhodně generovaný text o určité délce složený z nadefinovaných skupin znaků

 

clip0005

 

V horní části lze určit jak má být generovaný text dlouhý (lze zadat rozmezí)

 

V další části pak zaškrtnete, jaké skupiny znaků si přejete do generování textu použít (písmena s diakritikou i bez, velká či malá, čísla apod)

V poslední části lze zadat vlastní skupinu znaků. Pozn: znaky, které nelze použít: & % :

 

Po kliknutí na tlačítko "Vložit" bude do zprávy vložen speciální kód, který bude ve výsledné zprávě nahrazen generovaným textem.

Kód může vypadat např následovně:

%~RTXT_5-8_xXaA1:~!@#$^*()_+\|/<>,.~%

 

 

Viz také: Speciální pole