Náhodný text ze seznamu

Manuál:  Práce s programem > Tvorba zpráv > Speciální pole >

Náhodný text ze seznamu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato funkce přidá do zprávy náhodně vybraný text z předem nadefinovaného seznamu textů.

 

clip0008

 

V horní části okna lze vybrat z připravených skupin. Skupiny lze snadno přidávat či mazat tlačítky clip0007

 

Podle vybrané skupiny se ve střední části okna zobrazí odpovídající seznam textů, ze kterých se bude do zprávy náhodně jeden vybírat.

Seznam můžete libovolně upravovat. Na každém řádku může být jedno slovo či celá věta o maximální délce 250 znaků.

Do zprávy je pak náhodně vybíráno z tohoto seznamu.

 

Viz také: Speciální pole