Import dat ze staré verze programu

Manuál:  Práce s programem > Projekty >

Import dat ze staré verze programu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Možnost importu dat ze staré verze programu je dostupná z okna seznamu projektů a nebo přímo z hlavního menu programu.

 

Stará verze programu SendMails ukládala projekty přímo na disk počítače a samotný projekt byl rozdělen do 15ti souborů se stejným názvem. Tyto staré projekty je možné snadno importovat do databáze nové verze programu SendMails.

 

clip0196

 

Nejprve v okně pro import dat zvolte akci, kterou chcete provádět:

import projektu - tato volba umožňuje importovat celý projekt ze staré verze. Tedy veškerá nastavení zasílání a také seznam příjemců a případně i blacklist (pokud nebyl u tohoto projektu použitý společný blacklist)

import adresáře - umožní importovat seznam příjemců, který byl uložený starou verzí programu

import blacklistu - umožní importovat seznam zakázaných příjemců, který byl uložený starou verzí programu

 

Poté co vyberete požadovanou akci, vyberte soubor z disku obsahující projekt, seznam příjemců a nebo seznam zakázaných příjemců.

V závislosti na vybrané akci je možné starý seznam příjemců:

- importovat do nové verze programu a vytvořit tak nový seznam příjemců (musíte zadat nový název seznamu)

- importovat do existujícího seznamu (vyberte seznam do kterého se data přidají)

- neimportovat (v tom případě nebudou data adresáře vůbec importována)