HTML + prostý text

Manuál:  Práce s programem > Typ zasílaných zpráv >

HTML + prostý text

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V těle takto odesílaných zpráv jsou obsažené oba typy zpráv. Jde o plně formátovaný text (s obrázky, tabulkami apod) a prostý text. Tento typ zpráv je zvlášť vhodný pokud chcete minimalizovat riziko označení vaší zprávy jako SPAM. Spamové filtry se totiž k takovýmto zprávám chovají velmi dobře.

 

Tvořit takovéto zprávy můžete buď v propracovaném editoru zpráv nebo zápisem standardního HTML kódu. Navíc je pod těmito editory zobrazen i prostor pro zápis prostého textu.

 

clip0066

ukázka tvorby kombinované zprávy