Řazení a filtrování

Manuál:  Práce s programem > Seznam příjemců zpráv >

Řazení a filtrování

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V rámci zachování rychlosti načítání a upravování i velmi rozsáhlých seznamů není možné řadit záznamy přímo v hlavní tabulce kontaktu. Je však možnost jak jednoduše setřídit seznam podle jakéhokoli sloupce. Navíc je možné sestavit i vicenásobný filtr pro výběr kontaktů z adresáře.

 

Okno pro výběry dat z adresáře otevřete kliknutím na tlačítko clip0231

 

Hlavní rozložení ovládacích prvků:

 

clip0232

 

 

Horní lišta s funkčními tlačítky

Pozn : všechny akce (editace, úpravy, mazání) se provádí pouze se zobrazenými záznamy).

 

clip0236 ... vyhledávání textu v seznamu. Lze aktivovat klávesovou zkratkou Ctrl+F (další hledání klávesou F3). Vyhledává se v právě aktivním sloupci tabulky. V prvním sloupci se zaškrtnutím nelze vyhledávat.

clip0235... aplikace zaškrtnutí na zobrazenou skupinu dat (zaškrtnutí, odškrtnutí a inverze(opačné) zaškrtnutí)

clip0237 ... otevře okno pro úpravu jednoho záznamu.

clip0238 ... možnost smazání jednoho záznamu (alternativně klávesou Ctrl+Delete), nebo všech zobrazených záznamů

clip0239 ... export zobrazených dat do různých formátů (csv, xls, dbf atd.)

clip0240 ... uložení zobrazených dat do jiného (nebo nového) adresáře. Po kliknutí se otevře okno pro výběr adresáře kam se mají data zkopírovat. Data se do vybraného adresáře kopírují bez kontroly duplicit. Proto je po dokončení úlohy doporučeno zkontrolovat adresář na duplicity. Cílový adresář je možné nechat před kopírováním dat vyprázdnit.

clip0241 ... uložení zobrazených dat do právě aktivního adresáře. Adresář se před nahráním vyprázdní. Tímto způsobem je možné nechat setřídit a uložit aktuálně otevřený adresář.

 

 

Hlavní tabulka

zobrazuje náhled na data podle nastaveného řazení a filtru

Kliknutím na záhlaví sloupce tabulky je možné data setřídit.

 

Filtrování záznamů

umožňuje vybrat pouze přesně určenou skupinu záznamů

 

Nastavení výběrové podmínky:

clip0242

vyberte zda podmínka bude typu "a zároveň" (AND) či "nebo" (OR). Pokud budou například dvě podmínky spojeny typem "a zároveň", pak budou zobrazené záznamy splňující obě podmínky. Pozn: První podmínka seznamu nemusí mít typ nastaven.

vyberte ze seznamu sloupec tabulky

vyberte operátor:

 = ... hodnota musí přesně odpovídat

 <> .. hodnota nesmí odpovídat

 >= ... hodnota musí být větší nebo rovna

 <= ... hodnota musí být menší nebo rovna

 obsahuje ... hodnota musí být obsažena v tabulce. Tzn použijte například pokud chcete vybrat adresy z domény @seznam.cz

zadejte hodnotu filtru (při filtrování není brán zřetel na velikost písmen)

klikněte na tlačítko "Přidat podmínku" pro uložení do seznamu podmínek

podmínku je možné ze seznamu odstranit kliknutím na clip0243

 

Funkční tlačítka

clip0244 ... kliknutím na tlačítko lze zapnout nebo vypnout filtrování dat podle nastavené výběrové podmínky

clip0245 ... odstranění vybrané výběrové podmínky

clip0246 ... vymazání všech výběrových podmínek

clip0247 ... uložení nastaveného filtru do souboru

clip0248 ... načtení filtru ze souboru

 

Tip: kliknutím pravého tlačítka myši na tabulku s daty je možné rychle vložit právě aktivní hodnotu do filtru

 

clip0249